Alimemazin alkohol

Alimemazin alkohol i kombination kan ge dig effekter som du inte vill ha.

När du får ett läkemedel utskrivet kan det vara mycket du funderar över, som du kanske inte ville eller inte tänkte på att fråga din läkare om.

En sådan fråga brukar väldigt ofta vara: får jag dricka alkohol under behandlingen?

Denna fråga uppstår i de flesta sammanhang då du får ett receptbelagt läkemedel, eftersom du troligen lärt dig att man inte ska dricka i samband med medicinering. Man kan säga att det finns två förhållanden mellan alimemazin och alkohol. För det första gäller, som vid nästan all medicinering, frågan om du får använda alkohol under behandlingen.

Men det finns också en annan aspekt, då just alimemazin används för att lindra orostillstånd hos personer som missbrukar alkohol eller narkotika.

Alimemazin alkohol, är det en farlig kombination?

Det är viktigt att du vet att du absolut inte får ta alimemazin om du druckit för mycket alkohol, det vill säga om du ”överdoserat” ditt alkoholintag.

Detta är ett av de tillfällen som anges då du inte bör ta medel som baseras på alimemazin över huvud taget. Däremot finns det inte några uppgifter om att det är direkt farligt om du dricker en öl eller liknande under en behandling. Det finns ingenting skrivet om att du inte får använda alkohol och det faktum att medlet, av läkare, ordineras till alkoholmissbrukare talar för att det inte är lika farligt som om du använder alkohol samtidigt som du tar andra typer av lugnande eller sömngivande medel.

Alkohol och läkemedel går sällan hand i hand, men i det här fallet är det snarare så, att det inte är lämpligt att du dricker alkohol med alimemazin i kroppen, än att det är farligt, så länge du håller dig till en liten mängd alkohol.

Detta gäller dock, som sagt, små eller måttliga mängder alkohol, och det beror också på vilken dos av medicinen du tar.

Tar du en ganska stor dos av alimemazin bör du nog undvika alkohol, eftersom det har visat sig att stor dos av medlet, tillsammans med alkohol kan orsaka svåra förgiftningssymptom.

Alla människor reagerar också olika, både på alkohol och på mediciner, och därför är det svårt att förutspå hur just du reagerar på blandningen alkohol – alimemazin. Måttlighet och sunt förnuft är alltså viktigt, och att det inte påvisas att det är farligt att konsumera alkohol betyder inte att det är fritt fram att dricka och inte alimemazin samtidigt.

Alimemazin alkohol i kombination kan helt enkelt öka din risk att drabbas av allvarliga biverkingar.

Alimemazin som hjälp om du missbrukar alkohol

Detta är ett medel som läkare ofta använder när de behöver hjälpa alkoholberoende patienter med något som kan dämpa oron.

Ett alkohol- eller narkotikamissbruk medför nästan alltid, förr eller senare, ångest och oro som kan behöva behandlas. Om du har problem med alkoholmissbruk kan du ha fått ett medel med alimemazin utskrivet. Anledningen till att du då fått just denna substans är att den inte är vanebildande och därför inte utsätter dig för mer risk än nytta. Du vill ha hjälp mot depression eller oro, men du vill självklart inte byta ditt alkoholberoende mot ett läkemedelsberoende.

Om du redan har ett beroende är risken större att du råkar in i ännu ett beroende om läkaren skriver ut lugnande medel som har hög tillvänjningsrisk.

Hjälp att komma ur beroendet

Många gånger kan det behövas lugnande och sömngivande medel om du vill komma ur ditt alkoholberoende.

Att kunna sova på natten och få ordning på din vardag är mycket viktigt om du ska kunna ta tag i en sådan svår situation. Naturligtvis hjälper inte enbart dessa mediciner, men om du bestämt dig för att bli nykter kan du få hjälp med detta, och behandlingen med alimemazin är bara en liten del i det hela.

Det är vanligt med depression och oro när man ska försöka ta sig ur ett beroende och kan du få hjälp med detta är det lite lättare att klara hela resan. Alimemazin hjälper mot oro och sömnbesvär som orsakas av alkoholmissbruk, men kan också lindra vid abstinensbesvär när du försöker avsluta ditt beroende.

Alimemazin alkohol i kombination är dock något som du ska undvika.