Användning av alimemazin

För att få en så bra effekt som möjligt av din medicin, alimemazin, och för att känna dig trygg med medlet är det bra om du skaffar så mycket information du kan innan du börjar din behandling.

Många av oss tycker att det är lite obehagligt att stoppa i oss mediciner, och du hör säkert också till denna grupp. Läser du bipacksedeln är det lätt att bara titta på alla biverkningar som kan förekomma, och det gör dig troligen inte tryggare alls.

Varför får du alimemazin?

Alimemazin finns främst i läkemedel som har sömngivande och lugnande egenskaper.

De lindrar allergier och klåda, och kan även användas mot illamående och kräkningar. Din läkare kan skriva ut alimemazinpreparat för att behandla:

 • beteenderubbningar hos barn (enbart barn som är över två år)
 • kräkningar hos barn (över två år)
 • sömnstörningar och oro hos barn (över två år)
 • sömnstörningar och oro hos vuxna
 • oro och andra symptom vid alokohol- eller narkotikamissbruk
 • lugnande medel före narkos

Hur ska du använda din medicin?

För att få den bästa effekten av ett läkemedel är det alltid viktigt att du följer din läkares ordination.

Oftast talar läkaren om för dig vid besöket hur du ska ta din medicin, vad du ska undvika och så vidare. Dosering och andra föreskrifter finns också på din förpackning, men ibland är det ändå svårt att känna sig trygg i sitt användande av läkemedel. Ju mer du vet desto tryggare känns det.

Mediciner med alimemazin finns i tablettform och som droppar. Dosen varierar kraftigt från fall till fall, det beror mest på vad du får din medicin emot, men också på hur gammal du är, och när det gäller barn är också vikten avgörande för doseringens storlek.

Om du ska ta din medicin flera gånger per dag, kan det vara klokt att ta den vid samma tider på dagen.

Dels får du en bättre fördelning av dosen, dels blir det lättare att komma ihåg att ta alla doser, om du har speciella klockslag du ska ta dem.

Hur stor dos ska du ta?

Detta med dosering av ett läkemedel är det alltid läkaren som kan bäst.

Därför ska du helt och fullt lita på din doktor i det fallet och inte avvika från den dos du fått utskriven. Hur stor den dosen är beror på varför du fått medlet och hur gammal du är. För barn är också vikten avgörande för doseringen.

När det gäller barn är dosen naturligtvis ganska liten, och också om du får alimemazin mot allergi eller klåda får du antagligen en ganska liten dos, troligen 5 mg två till fyra gånger dagligen. Om du ordineras alimemazin mot oro eller sömnbesvär, som orsakas av att du har problem med alokohol, har du antagligen fått en högre dos. Då kan det handla om 40 -60 mg två till tre gånger dagligen. Ofta startar en sådan behandling på en hög nivå, och sedan får du minska dosen efter ett tag, och kommer då kanske ner till 5-10 mg per gång.

Det är alltså typen av besvär, samt vem du är, som avgör hur stor dos du ska ta av ditt medel.

Viktigt att veta innan du använder alimemazin

Innan du använder alimemazin för första gången kan det vara bra att titta på innehållsförteckningen på din förpackning.

Om du är allergisk mot alimemazin eller något annat av det som finns i medlet ska du inte ta något, utan istället kontakta din läkare för att få ett annat medel utskrivet.

Ta heller inte alimemazinpreparat om:

 • du har eller tidigare har haft leukopeni eller agranulocytos (blodförändringar)
 • du lider av myastenia gravis, som är en sjuklig muskelsvaghet.
 • du överdoserat alkohol eller lugnande medel.

Dessa preparat ska heller inte ges till barn under två år.

I samtliga fall du kan se här ovan ska du alltså inte ta några tabletter eller droppar alls, utan istället vända dig till din läkare och fråga om råd.

Du kommer antagligen att få lämpligare mediciner utskrivna istället för alimemazionpreparat.

Här ska du vara försiktig med alimemazin

Om du har problem med din lever eller dina njurar ska du rådgöra med din läkare innan du börjar en behandling med alimemazin.

Kanske behöver dosen ses över, eller annat läkemedel övervägas.

Om du lider av epilepsi eller annan krampsjukdom ska du heller inte ta din medicin utan att ha diskuterat detta med din doktor. I dessa fall ska du vara väldigt försiktig med dessa läkemedel, och en läkare kan då avgöra om det är lämpligt att du ändå tar alimemazinpreparat.

Är du äldre är det också klokt att vara försiktig, eftersom du med åldern ökar risken för att vara känslig för olika läkemedel.

Detta vet naturligtvis din läkare om, men har du fått medlet utskrivet kan du löpa en större risk för vissa effekter av alimemazin, såsom:

 • muskelpåverkan
 • rastlöshet
 • oro
 • trötthet
 • yrsel
 • blodtrycksfall
 • förstoppning
 • svårigheter att tömma urinblåsan

Om du är gravid

Om du är gravid bör du alltid tala med din läkare innan du tar läkemedel över huvud taget.

Vissa läkemedel kan påverka fostret, andra inte, men eftersom du bär en annan liten människa i din kropp är det viktigt att du alltid pratar med en läkare, så att du vet vilka mediciner du tryggt kan äta utan att behöva oroas för ditt barn. När det gäller just alimemazin finns risk för att det kan påverka fostret, och då ska en läkare avgöra om du kan fortsätta din behandling under graviditeten.

Alimemazin går också över i modersmjölken, men man tror inte att barnet påverkas.

Det är ändå klokt att du rådgör med din läkare innan du tar medicinen även när du ammar, så att du kan vara på den säkra sidan.

Om du använder andra läkemedel

När en läkare skriver ut en medicin är det alltid viktigt att du berättar vilka andra läkemedel du tar.

Eftersom vissa läkemedel interagerar (påverkar varandra kan man enkelt säga), måste läkaren veta vad du tar för att kunna skriva ut det rätta medlet till just dig. Om du äter andra läkemedel samtidigt kan det göra att du inte får den önskade effekten av alimemazinet, eller att dina andra mediciner inte fungerar som det är tänkt.

Detta gäller även om du tar receptfria läkemedel som du själv kan köpa nästan var som helst idag.

Särskilt viktigt att du berättar är om du tar:

 •  medel mot psykiska sjukdomar, s.k neuroleptika
 • mediciner mot oregelbunden hjärtrytm
 • vissa antibiotika ( erytromycin, moxifloxacin)
 • metadon ( medel som används vid behandling av beroende)
 • malariamedel ( meflokin)
 • antidepressiva medel
 • levodopa ( medicin vid behandling av Parkinsons sjukdom)
 • litium ( används vid maniska tillstånd och depression )
 • cisaprid ( medicin mot störningar i tarmkanalen)
 • vissa urindrivande medel

Det är inte alla medel i ovan angivna grupper som är olämpliga vid användande av alimemazin, men tar du till exempel antidepressiva medel ska du berätta det för din läkare, så får denne avgöra om du har en medicin som går bra ihop med alimemazin eller ej.