Mot allergi och klåda

Har du besvär med allergi, kan du stundtals ha det jobbigt.

Beroende på vilken allergi du har kommer besvären vid olika tillfällen, men de ställer ofta till en hel del problem.

Kanske har du redan varit hos doktorn och fått alimemazin mot dina allergiska problem?

Alimemazin är den verksamma substansen i ett läkemedel som heter Theralen, och en av dess egenskaper är att det kan lindra klåda och andra besvär av allergier. Alimemazin är ett av de ämnen som kallas antihistaminer, och de är alla läkemedel som används vid allergi.

Läkare brukar oftast berätta om den medicin de skriver ut, men du kanske har märkt att det inte alltid är så lätt att ta till sig denna information under läkarbesöket. Det kan ha flera orsaker; du kanske är nervös och inte riktigt orkar koncentrera dig på vad doktorn säger, eller så pratar läkaren fort, eller använder ett språk som kan vara svårt att förstå.

Om du kommer hem med din medicin och känner dig osäker, kan du läsa här för att få lite mer information om just alimemazin.

Så ska du ta alimemazin

Om din läkare har skrivit ut alimemazinpreparat mot dina allergiska besvär, ska du naturligtvis följa den dosering som doktorn anger på din förpackning.

Där står hur många gånger om dagen du ska ta medicinen och också hur mycket du ska ta varje gång. Den doseringen är anpassad till dig personligen, och för att få den bästa effekten av medlet är det viktigt att du följer den.

Den vanligaste doseringen, om du inte är ett barn, är 5 mg som ska tas två, tre eller fyra gånger dagligen.

Alimemazin finns att få som droppar och som tabletter.

Tabletterna är på 5 mg, och dropparna ligger på 40 mg per milliliter. Har du fått droppar är det noga att du använder den pipett som följer med i förpackningen när du ska dosera medicinen, för att du ska vara säker på att få i dig rätt dos.

Dropparna kan du röra ner i valfri dryck i ett glas, för att lättare kunna ta dem.

En dryck som dock inte ska blandas med Theralen är mjölk, medan saft, kaffe, juice eller vatten går utmärkt.

Om det är ditt barn som fått medlet mot allergi sätter läkaren dosen efter ålder och kroppsvikt, för att få den rätta mängden alimemazin. Du ska då ge barnet medicin tre gånger per dag, och kvällsdosen ska du se till att den är lite större än de andra doserna på dagen.

Vanligtvis är det tabletter du får om det är avsett för ditt barn, då de orala dropparna egentligen inte är avsedda för barndosering.

Så fungerar alimemazin mot allergi och klåda

När du är allergisk mot någonting, och kommer i kontakt med detta frigörs ämnet histamin i din kropp.

Det är histaminet som sätter igång de reaktioner du får, som klåda, kliande ögon, rinnande näsa eller nästäppa till exempel. Om du då tar alimemazin, så har den substansen en dämpande verkan på just dessa histaminer, och det är därför den kallas för antihistamin.

De allergiska besvären dämpas alltså, och du slipper helt eller delvis de jobbiga symptomen.

Medicinen tar alltså inte bort din allergi, men de dämpar besvären som allergin framkallar.

Bättre nattsömn om klådan lindras

Är du allergisk vet du helt säkert hur besvärlig just klådan kan vara.

Är du drabbad av svår klåda är det svårt att fungera normalt, och det är framför allt svårt att få en ordentlig nattsömn. Inte brukar det hjälpa värst mycket att smörja in sig heller, om inte klådan enbart beror på torr hud.

Har klådan andra orsaker, som till exempel allergi, behöver hjälpen komma inifrån, och det är just på det sättet alimemazin fungerar. Medicinen påverkar flera områden i din hjärna, och de dämpar effekten av histaminer och kan därför lindra din klåda både vid allergi och om klådan har andra orsaker. Den verkar helt enkelt klådstillande, och det kan verkligen vara guld värt om din klåda är svår och kanske till och med gör att du inte kan sova.

Om du har ett mindre barn som drabbas av klåda kan doktorn också skriva ut alimemazin, åtminstone om barnet är äldre än två år.

Denna medicin är inte lämplig för barn under två år, eftersom de kan bli alltför trötta, och till och med få andningsproblem av alimemazin.