Som lugnande och sömngivande

Alimemazin är den verksamma substansen i läkemedlet Theralen, som används både som lugnande medel och sömngivande om du har problem med sömnen.

Dessutom är det ett medel som ofta används för att dämpa oro eller ångest som framkallas av missbruk av alkohol eller narkotika.

Att du, om du har sådana problem får just alimemazin beror på att det inte finns den tillvänjningsrisk med detta medel som finns hos många andra preparat som är lugnande och sömngivande.

Så fungerar alimemazin

Som lugnande och sömngivande medel påverkar den verksamma substansen vissa ämnen i din hjärna på ett dämpande sätt, och du känner dig därför lugnare och får lättare att sova.

Effekten kommer vanligtvis inom ett par timmar.

Ett av de ämnen i din hjärna som styr sömnen är histamin, och eftersom alimemazin räknas in i gruppen antihistaminer är det alltså detta ämne som påverkas, och medlet dämpar dess effekt, vilket medför att du blir sömnig och lättare kan somna.

Histamin är ett ämne som också bildas i din hjärna om du lider av någon allergi, och därför kan du också ordineras alimemazin vid allergiska besvär.

För att få bästa effekt som sömngivande medel, bör du ta din medicin en till två timmar innan du går till sängs.

Alimemazin till barn med sömnrubbningar

Barn kan också ha sömnproblem som är så svåra att de behöver behandlas.

Kanske du är förälder och har ett av dessa barn. Då vet du att det, både för barnets skull, och kanske också din egen är viktigt att läkaren kan hjälpa till.

Många av de sömnmedel som finns rekommenderas inte till barn, men alimemazin är ett så pass ”snällt” läkemedel att din läkare faktiskt kan skriva ut det till ett barn, om barnet är över två år.

Dosen anpassas då efter barnets ålder och kroppsvikt, så att det blir rätt mängd läkemedel för just ditt barn.

Använd inte alimemazin som sömnmedel om du är äldre!

Antihistaminer, den läkemedelsgrupp som alimemazin ingår i, är en av de läkemedelsgrupper som du inte bör använda om du är äldre och har sömnsvårigheter.

Effekten av dessa som sömnmedel har för dåligt dokumenterad effekt, och de ger oftare upphov till biverkningar.

När du blir äldre ökar din känslighet för läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet, och därför rekommenderas det inte att du använder alimemazin mot sömnbesvären på ålderns höst.

Din läkare kan säkert hitta en medicin som är bättre för dig då.

Alimemazin som lugnande

Alimemazinpreparat har en milt lugnande effekt.

Detta är ett preparat som inte är beroendeframkallande och passar därför bra att använda om du, till exempel, drabbas av oro eller ångest på grund av att du missbrukar alkohol eller narkotika. Om du har ett drogmissbruk i bagaget skriver inte läkaren gärna ut ett medel som har hög tillvänjningsrisk, eftersom du då löper en större risk att även bli beroende av medicinen.

Därför föredrar din läkare att skriva ut alimemazin i en sådan situation.

Om du ska opereras, eller av andra orsaker ges narkos kan du också få alimemazin som lugnande medel inför narkosen.

Många vittnar också om att de blir hjälpta av alimemazin mot lättare oro och ångestbesvär, medan andra inte tycker att de känner någon effekt alls av medicinen.

Lugnande medel för oroliga barn

Som du tidigare läst kan din läkare skriva ut alimemazin om ditt barn har sömnsvårigheter, som påverkar det dagliga livet.

Om ditt barn har beteenderubbningar eller befinner sig i ett orostillstånd kan läkaren också ordinera detta medel, under förutsättning att barnet är äldre än två år. Många barn känner idag oro och stress, inte minst de lite äldre barnen, och detta är då ett preparat som din läkare kan använda eftersom det inte medför en risk att ditt barn blir beroende.

Det är viktigt att man tar barnens oro och psykiska problem på allvar, så att de kan få den hjälp de har rätt till.

Är du förälder till ett barn som inte mår bra vill du antagligen inget hellre än att ditt barn får hjälp.

Men, du vill nog också kunna känna dig trygg med att barnet får en medicin som inte är beroendeframkallande, och det är alltså inte alimemazin.

Oftast får barnet tre doser av medicinen per dag, och vanligtvis brukar dosen inför natten vara lite större än de andra för att ge en mer lugnande effekt inför natten.