Alimemazin biverkningar

Vilka alimemazin biverkningar kan du drabbas av?

Du vet antagligen att alla läkemedel kan ge biverkningar, i större eller mindre omfattning. Detta gäller inte minst medel som är lugnande, och / eller sömngivande, som läkemedel där alimemazin är den aktiva substansen.

Har du fått ett sådant läkemedel utskrivet bör du läsa bipacksedeln där eventuella biverkningar finns angivna, men du måste komma ihåg att du inte kommer att få alla de biverkningar du ser där. Det är mycket möjligt att du inte kommer att känna av en enda av dem, och med kännedom om de  biverkningar som kan förekomma behöver du inte bli så rädd om du skulle känna av någon av dem.

Vet du varför du mår som du gör, är det oftast inte lika skrämmande som om du inte kan koppla symptomen till något du känner till.

Då finns risken att du tror att du är sjuk istället, och dels skrämmer det naturligtvis, dels blir det kanske svårare att bli av med dina besvär då.

Kan du misstänka att det beror på din medicin är det lätt att rådfråga din läkare och se om ni kan göra något för att minska dina besvär.

De vanligaste alimemazin biverkningarna som kan drabba dig

Först ska sägas att de flesta biverkningar som kan uppträda när du använder medel med alimemazin brukar visa sig i början av din behandling, och de försvinner vanligen efter en tids behandling utan att du behöver göra någonting.

Vilka biverkningar som kan uppstå beror både på vilken sjukdom du tar medicinen mot, vilken dos du har fått förskriven, samt hur lång behandlingstiden är, men de vanligaste är:

 • Trötthet. Det är i huvudsak under den första tiden av behandlingen du kan känna dig trött.
 • Yrsel. Vanligtvis är det bara en lättare yrsel som kan orsakas av detta medel.
 • Huvudvärk
 • Nästäppa
 • Muntorrhet. Eftersom muntorrhet medför en större risk för karies och andra tand- och munslemhinneproblem är det viktigt att du är lite extra noga med både tandborstning och övrig tandhygien under behandlingstiden.

Detta är de vanligaste biverkningarna som brukar drabba mer än en av hundra behandlade patienter.

Besvären är inte så svåra att stå ut med, så de bör inte skrämma dig från att använda den medicin du fått.

Några mindre vanliga, men ändå inte helt ovanliga (de drabbar mindre än en procent av användarna) är

 • problem med att kasta vatten. Detta är en biverkning som i främsta hand ses hos äldre män
 • trög mage
 • en försämring av din synskärpa, men det är endast en tillfällig försämring och ingenting som står kvar länge.

Sällsynta alimemazin biverkningar

Det finns en del biverkningar som är sällsynta, det vill säga att de påverkar färre än en av tusen användare, men som ändå kan vara bra för dig att känna till.

Dessa uppstår främst vid höga doser och är som sagt mycket sällsynta:

 • lätta darrningar, stelhet, skakningar, ryckningar i till exempel händer eller fingrar. Om du tar medlet under lång tid kan dessa övergå till ryckningar i ansiktet, konstiga tungrörelser och grimaserande
 • en speciell sorts inre oro, vilket gör att du får svårt att sitta stilla
 • hjärtklappning
 • en påverkan av hjärtats rytm, vilket kan ge EKG-förändringar och oregelbunden hjärtrytm
 • hjärtstillestånd
 • fallande blodtryck med yrsel som följd
 • du kan få gulsot trots att du inte har någon leverskada
 • en grumling av ögats hornhinna och lins, vilket kan uppstå om du tar en hög dos under lång tid
 • kramper
 • feber och muskelstelhet, om du får feber och stela muskler och även en allmän påverkan är detta en mycket allvarlig, men sällsynt biverkning

Då bör du se upp med alimemazin

Det finns tillfällen då du bör vara extra försiktig med användandet av alimemazin, och faktiskt också vissa tillfällen då du inte ska ta medlet över huvud taget.

Om du har någon allergi bör du läsa innehållsförteckningen, och se efter att det inte ingår något du är allergisk mot. Detta är säkert en naturlig sak för dig om du har en allergi, men bör naturligtvis nämnas. Hittar du något i innehållet som du vet att du inte tål får du kontakta din läkare och se om han kan byta din medicin.

Ta heller inte alimemazin

 • om du har leukopeni, vilket är ett tillstånd med minskat antal vita blodkroppar i blodet
 • om du har haft agranulocytos (blodförändringar)
 • myastenia gravis, en svår muskelförsvagning

Alimemazin ska heller inte ges till barn under två år.

Du bör tala med läkare innan du börjar medicinera

 • om du har någon skada eller sjukdom i levern
 • om du har skada eller sjukdom på njurarna
 • om du har någon krampsjukdom, som till exempel epilepsi
 • om du har någon hjärt- kärlsjukdom

Över huvud taget bör du talka om för förskrivande läkare om du har andra sjukdomar, eftersom nästan alla läkemedel kan påverkas av andra medel. De ovan nämnda tillstånden behöver inte betyda att du inte kan ta medlet, men det bör iakttas försiktighet och därför är det bra om du kontaktar din läkare innan du tar medicinen.

Detta för att vara säker på att minimera din risk att drabbas av alimemazin biverkningar.