Alimemazin överdos

Här läser du för att få koll på dosering och för att undvika att du drabbas av en farlig alimemazin överdos.

Funderar du på hur stor dos du ska ta av ditt alimemazinpreparat?

När du får en medicin utskriven av din läkare, anger denne också en dosering av medlet, och denna ska du följa eftersom den är anpassad efter ditt behov och din person.

Ibland kan det dock vara frestande att kanske öka dosen lite, om du till exempel inte kan sova, eller av någon annan anledning tycker att den förskrivna dosen inte hjälper. Det bästa är att då ta kontakt med din doktor för att fråga om du kan öka dosen.

Då får du professionell hjälp och kan tryggt öka, om läkaren tillråder det.

Hur doseras dina tabletter med alimemazin?

Doseringen sätts helt individuellt, och beror på vem du är och vad du får din medicin för.

Om du tar alimemazinpreparat mot klåda och allergi, till exempel, är det oftast en liten dos på ca 5 mg 2 -4 gånger per dag, medan du får en betydligt högre dos om du tar medlet mot oro och andra symptom som är orsakade av missbruk.

Då kan dosen, om du är vuxen, kanske ligga på 40 – 60 mg 2-3 gånger dagligen i början av en behandling, som du sedan kan minska ner till 5 – 10 mg per tillfälle.

Är det farligt för dig att ta en alimemazin överdos?

Om man ser på den grupp läkemedel där alimemazin ingår, antihistaminer och hostmedicin, förekommer det årligen strax under hundra förgiftningsfall varav cirka en tiondel ses som allvarliga.

Detta visar att det faktiskt är viktigt att du följer din läkares ordination, även om du tar ett ganska ”harmlöst” läkemedel som alimemazin. Det är alltid svårt att säga var gränsen för överdos går, och ökar du själv din dosering kanske du kommer upp till denna gräns just för att du inte vet hur mycket man kan ta. En läkare har kunskap om hur mycket han kan låta dig ta utan att du utsätts för risk, men som lekman kan du inte själv veta detta.

Att ta en tablett extra, eller några droppar om du får medicin i den formen, är nog ingen fara, men var sätter du gränsen?

Mängden alimemazin du kan få i dig utan att få förgiftningssymptom beror på din ålder, och även vikt och allmäntillstånd kan påverka.

Man kan påvisa att doser på 0,8 – 1,2 gram och 2 gram kan ge allvarlig förgiftning om du samtidigt dricker alkohol (läs mer: alimemazin och alkohol).

Detta gäller om du är vuxen. Är du yngre är det mycket mindre doser än så som gäller innan förgiftning kan träda in.

  • 0,8 till 2 gram överdosering kan ge dig allvarliga biverkningar

Vad händer dig och din kropp vid förgiftning?

Om du fått i dig en överdos av alimemazinbaserade preparat är det i första hand olika grader av så kallade CNS-depressioner du råkar ut för.

Detta är alltså en påverkan i centrala nervsystemet, och kan då förekomma i olika grader från trötthet, över somnolens (en extrem trötthet där du ändå är kontaktbar och inte medvetslös, men så nära medvetslöshet du kan komma) till djup medvetslöshet.

Du kan alltså bli djupt medvetslös, och är du då ensam kan du alltså inte själv klara att skaffa hjälp.

Se därför till att följa den ordination du fått så att du slipper sådana otäcka upplevelser.

Något som på läkarspråk kallas sinustakykardi kan du också råka ut för. Bakom detta krångliga ord döljer sig snabb hjärtrytm, med mer än hundra slag per minut.

Detta kan vara nog så obehagligt, men det brukar oftast inte påverka cirkulationen särskilt mycket, som tur är.

Hur behandlas du om du har drabbats av en alimemazin överdos?

Om du fått i dig en överdos och kommer in till sjukhuset med något av dessa symptom, kommer du i första hand att övervakas så att din andning och medvetandegrad kontrolleras regelbundet.

Om läkaren anser att det är befogat kommer du kanske att få genomgå en ventrikeltömning (magsköljning). Detta kan bero på om du nyligen fått i dig det medel som orsakat förgiftningen, men i vissa fall kanske läkaren bedömer att du kan vara hjälpt av en magsköljning även om det gått lite längre tid.

Däremot har inte upprepade doser av kol någon positiv inverkan vid en alimemazin överdos.