Theralen

Theralen – ett läkemedel med flera funktioner.

Theralen är ett av de läkemedel som innehåller alimemazin som huvudsaklig aktiv substans.

Om du har fått detta läkemedel utskrivet av läkare kan det finnas flera olika anledningar till detta, då just Theralen har flera olika användningsområden. Du kan exempelvis ha fått läkemedlet på recept om du har problem med sömnstörningar eller oro.

Det kan även vara så att medlet skrivits ut till ditt barn, på grund av kräkningar, sömnproblem eller andra orsaker.

Så använder du Theralen för att bäst effekt på ditt problem

Hur Theralen ska användas och vilken dos du ska ta beror på flera olika saker.

Här spelar såväl din ålder som orsaken till din medicinering in, och dosen avgörs givetvis av vilka besvär du har. Höga doser av läkemedlet ges vanligtvis om du har fått medicinen mot orostillstånd som uppstått till följd av missbruksproblem, medan du får en något lägre dos om det är sömnrubbningar som ligger till grund för medicineringen.

Av naturliga skäl får barn en lägre dos av läkemedlet oavsett orsaken till behandlingen.

Mer om vanliga doseringar kan du läsa här, men din exakta dos är det givetvis alltid din läkare som bestämmer, och den är det alltid noga att du håller dig till.

Theralen har lugnande effekt på dig och din kropp

Denna medicin har som sagt flera olika användningsområden, och det är bland annat vanligt att läkare skriver ut Theralen för att lindra orostillstånd som kan uppstå till följd av missbruk av alkohol eller narkotika.

En av anledningarna till att du fått just detta läkemedel är troligtvis att Theralen, liksom andra mediciner med alimemazin, är mindre beroendeframkallande än de flesta andra lugnande medel.

Theralen har även sömngivande effekt, och skrivs därför ofta ut till vuxna som har problem med sömnrubbningar. Extra vanligt är det att läkare väljer att förskriva just detta läkemedel om du har en historik av alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk, givetvis på grund av den låga tillvänjningsrisken.

Om du har fått Theralen utskrivet av din läkare på grund av oro eller sömnrubbningar kan det vara bra att ta reda så mycket som möjligt om hur medlet fungerar mot dessa besvär, och detta kan du läsa mer om på andra sidor här.

Även till dina barn

Det är inte bara vuxna som kan behandlas med Theralen, och därför kan det hända att det är ditt barn som fått detta läkemedel på recept.

Eftersom detta är ett relativt milt läkemedel kan även barn ges detta, och det används både för att lindra kräkningar, sömnrubbningar, allergi, klåda samt beteenderubbningar hos barn. Om ditt barn behandlas eller ska påbörja en behandling med Theralen vill du troligtvis veta mer om hur läkemedlet verkar och vad du bör tänka på vid användning av denna medicin.

Mer om detta kan du hitta på denna sida: Theralen till barn.

Behandla dina allergibesvär med Theralen

Som tidigare nämnts så är det inte bara orosproblem och sömnrubbningar som kan behandlas med detta läkemedel.

Även allergibesvär och klåda kan lindras med detta läkemedel.

Såväl barn som vuxna kan få denna medicin utskriven på grund av allergiska besvär, och mer om hur Theralen verkar vid allergiproblem kan du läsa här.

Du kan få både orala droppar eller tabletter med Theralen

När du ska behandlas med Theralen kan du få läkemedlet i tablettform eller som orala droppar.

Fördelen med dropparna är att dessa kan blandas i dryck som du själv kan välja, exempelvis juice eller saft. De ska dock inte blandas med mjölk, vilket är viktigt att tänka på.

Det är din läkare som avgör i vilken form du får läkemedlet, och mer om orala Theralen droppar hittar du också på dessa sidor.

Vanliga och ovanliga biverkningar som kan drabba dig

Alla som någon gång har fått ett läkemedel utskrivet vet nog att alla mediciner kan ge biverkningar.

Om du fått Theralen utskrivet, oavsett vilken orsaken är, bör du läsa bipacksedeln innan du påbörjar behandlingen, detta för att undvika obehagliga överraskningar.

När det gäller just Theralen är de flesta biverkningar som kan uppstå relativt lindriga, vilket gör att du inte behöver känna speciellt stor oro.

Exempel på vanliga biverkningar som uppstår hos fler än 1 av 100 användare är:

  1. Du drabbasa av trötthet
  2. Du drabbas av nästäppa
  3. Du drabbas av muntorrhet

Mindre vanliga biverkningar är bland annat trög mage och försämrad synskärpa.

Mer om förekommande biverkningar och vad du bör göra om du upplever någon av dem hittar du på sidan Theralen biverkningar, där du även kan ta reda på om och när du bör undvika dessa tabletter.

Använd ditt sunda förnuft när du tar Theralen

När du tar läkemedel, oavsett vilket, är det alltid viktigt att du använder ditt sunda förnuft.

Detta gäller givetvis även när du behandlas med Theralen, även om detta är ett ganska milt läkemedel utan vanligt förekommande, svåra biverkningar.

Många undrar förstås om det går att kombinera Theralen med alkohol, och det finns inget direkt förbud mot detta, men givetvis bör man vara mycket måttlig i sin konsumtion av alkohol.

Det är mycket viktigt att du inte tar läkemedlet om du överdoserat alkohol.

Mer om hur du bör förhålla dig till Theralen och alkohol kan du också läsa om här.

En annan fråga som du kan tänkas vilja ha svar på är lämplig dosering och vad du bör göra om du, eller någon närstående råkat överdosera detta läkemedel.

Lämplig dos avgörs av din läkare när receptet skrivs, och mer information om vad du bör göra om du eller någon annan råkat överdosera läkemedlet hittar du här: Theralen överdos.