Theralen alkohol

Theralen och alkohol

När du får ett läkemedel utskrivet är det kanske egentligen bara att gå hem och börja inta medicinen och vänta på resultatet. Det kan dock hända att du vill ha lite koll på vad det är du stoppar i dig, och vad som gäller i samband med medicineringen. En del har du kanske redan fått höra av din doktor, men frågan är om du tog till dig den information du fick under läkarbesöket? Det är inte alls ovanligt att man kommer hem och börjar fundera på vad doktorn egentligen sade, och om du känner att det är just så det är, så kan du här få åtminstone en del av den information du vill ha.

Theralen om du har alkoholproblem

Hur förhållandet läkemedel – alkohol är, är kanske en av de saker du grubblar över. Vanligtvis har du nog fått lära dig att man inte ska dricka alkohol i samband med medicinering, och det kan nog vara en mycket god grundregel, men du kan faktiskt också ha fått Theralen om du har ett alkoholberoende som din läkare är medveten om, och då måste han ju inse att du kan ta din medicin trots att du har alkohol i kroppen.

Theralen är ett mångsidigt preparat, som har flera användningsområden, varav ett är som lugnande och även sömngivande om du lider av oro eller andra psykiska besvär på grund av ditt alkoholmissbruk. Om du missbrukar alkohol eller narkotika kommer du förr eller senare att drabbas av psykiska besvär, och just oro och sömnproblem är vanliga. Om du då ber en läkare om hjälp, vill denne naturligtvis inte skriva ut sömnmedel eller lugnande preparat som kan förvärra ditt missbruksproblem, därför skriver din läkare antagligen ut Theralen som inte är beroendeframkallande.

Eftersom Theralen också verkar dämpande på illamående och kräkningar, kan det också vara till god hjälp om du vill försöka sluta med alkoholen. Att avsluta ett beroende ger i de allra flesta fall abstinensbesvär av olika grad, och Theralen kan också ha en dämpande effekt på sådana besvär, så att det kan göra det lite lättare för dig att ta dig igenom den svåra tiden.

Inte fritt fram för alkohol

Bara för att du kan få Theralen mot dina besvär trots att läkaren vet att du kan ta alkohol samtidigt, betyder det inte att det är fritt fram att dricka alkohol samtidigt som du använder medicinen. För det första är det viktigt att du noga följer din läkares föreskrifter då det gäller doseringen av Theralen. Gör du det, och du inte ordinerats en mycket hög dos, kan du kanske dricka ett glas vin till maten utan att ta för stor risk. Däremot finns det en hel del exempel på att du utsätter dig för mycket stor risk om du tar en hög dos av Theralen och samtidigt dricker alkohol. Får du till exempel i dig en överdos av Theralen, vilken kan vara mycket svår att förutsäga hur hög den måste vara just i ditt fall, tillsammans med alkohol, kan du riskera att bli svårt förgiftad.

Risk att dö

Du löper en mycket större risk att bli förgiftad av en överdos av Theralen, om du samtidigt har alkohol i kroppen. Vuxna personer kan bli kraftigt förgiftade redan av 0,8 g av medlet om de samtidigt har alkohol i kroppen, och en sådan förgiftning kan bli mycket allvarlig. Du kan faktiskt, om det vill sig riktigt illa dö, eftersom du kan få en så kraftig rytmförändring av hjärtat att din kropp inte klarar av det. Detta är inte den vanligaste effekten av förgiftning, men den förekommer.

Troligare är att du råkar ut för något som, på medicinskt språk, kallas CNS-depression. Det är en påverkan av det centrala nervsystemet som försätter dig i ett tillstånd av trötthet, som kan variera från svår trötthet ända till djup medvetslöshet. Du kan alltså falla i koma om du dricker alkohol och tar en för stor dos av Theralen.

Detta visar att, även om det inte finns en uttalad risk med att dricka lite eller måttligt när du tar Theralen, så gäller det att du verkligen håller dig till det lilla, och framför allt att du håller dig till den rätta dosen av din medicin.