Theralen biverkningar

Theralen biverkningar – biverkningarna vid användning av Theralen.

Om du har fått Theralen utskrivet vill du troligtvis ta reda på så mycket som möjligt om medicinen innan du börjar använda den, och något som du kanske är intresserad av att läsa mer om är vilka biverkningar som kan tänkas uppstå till följd av medicineringen.

Theralen kan givetvis ge biverkningar, men liksom andra läkemedel med alimemazin som aktivt ämne är biverkningarna ganska lindriga, vilket gör att du tryggt kan börja ta din medicin.

Muntorrhet och trötthet – vanligt förekommande biverkningar

Theralen har få vanligt förekommande biverkningar, och de som finns är ofarliga.

För att en biverkning ska räknas som vanligt förekommande krävs att den uppstår hos mer än 1 av 100 användare, vilket det bara finns fem angivna biverkningar som gör. Dessa är muntorrhet, trötthet, tillfällig huvudvärk som vanligtvis går över relativt snabbt, lätt yrsel samt nästäppa.

Jämfört med andra lugnande medel är dessa biverkningar mycket lindriga, vilket gör att du kan känna dig lugn och trygg när du påbörjar en behandling med Theralen.

Theralen biverkningar – liten risk för gulsot och EKG-förändringar

Förutom de vanligt förekommande biverkningarna finns givetvis även några sällsynta biverkningar.

I de fall dessa förekommer handlar det ofta om patienter som fått höga doser av Theralen. Färre än 1 av 1000 användare upplever stelhet, ryckningar i händerna och vissa gånger även i ansiktet, hjärtklappning, EKG-förändringar och i några fall även hjärtstillestånd.

Gulsot utan leverskada är också en av de sällsynta biverkningar som rapporterats.

Om du drabbas av blodtrycksfall bör du inte känna allt för stor oro över orsaken till detta. Theralen kan, i sällsynta fall ge blodtrycksfall, som i vissa fall kan leda till yrsel hos den som drabbas. En biverkning som du dock bör se allvarligt på om du drabbas är feber som leder till påverkan av allmäntillståndet och muskelstelhet.

Några få patienter drabbas också av kramper till följd av medicinering med Theralen.

Andra läkemedel kan påverka

Behandlas du redan med något annat läkemedel?

Då bör du komma ihåg att nämna det för din läkare innan han eller hon skriver ut Theralen till dig. Vissa läkemedel kan nämligen påverka effekten av Theralen, och även öka risken för biverkningar.

Exempel på sådana läkemedel är:

  • Några neuroleptika, vilket är läkemedel som används vid behandling av psykiska sjukdomar.
  • Vissa typer av antibiotika, exempelvis erytromycin.
  • Metadon, som används för att behandla missbruksproblem.
  • Levodopa, ett läkemedel som används vid behandling av Parkinsons.

Det är viktigt att du tänker på att även receptfria läkemedel kan påverka behandlingen, vilket gör att du även bör berätta för din läkare om du nyligen tagit, eller tar, sådana läkemedel.

Om läkaren är medveten om vilka mediciner du tar i dagsläget kan han eller hon avgöra om det är lämpligt att du tar Theralen i kombination med dessa, eller om du istället bör använda ett annat, mer passande läkemedel.

Allt för att du ska undvika att drabbas av Theralen biverkningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *