Som lugnande

Theralen – som sömngivande och lugnande.

Att lida av sömnbesvär eller svår oro är jobbigt, oavsett om du är barn eller vuxen när du drabbas.

Många är rädda för att ta hjälp av mediciner trots att de besväras av svåra sömnrubbningar eller besvärande orostillstånd, på grund av att många lugnande medel är vanebildande.

Det finns dock undantag, och Theralen, med alimemazin som aktivt ämne, är ett sådant undantag.

Det föreligger ingen risk för tillvänjning när du använder detta läkemedel, och detta gör att även barn kan medicineras med Theralen.

Behandlar även orostillstånd som beror på missbruk

Långvarigt missbruk av narkotika eller alkohol ger ofta svår oro hos den som missbrukar.

För läkaren gäller det att hitta ett lugnande medel som inte bidrar till att försvåra missbrukssituationen, och ett sådant medel är Theralen, just för att det inte är beroendeframkallande.

När det gäller Theralen så finns det, till skillnad från andra lugnande och sömngivande medel, ingen noll-tolerans mot alkohol, vilket också är positivt med tanke på att det skrivs ut till många personer med missbruksproblematik. Det gäller dock att du som använder läkemedlet använder ditt sunda förnuft och inte överdoserar alkohol i samband med användning av Theralen, som då snabbare kan leda till överdosering och på så sätt medföra faror för dig.

Om du har fått Theralen på grund av att du lider av svår oro på grund av missbruk så är det troligt att du blivit tillsagd att ta 40-60 mg Theralen 2-3 gånger per dag i början av din behandling.

Efter någon dag kan du troligtvis minska denna dos och istället ta 5-10 mg 2-3 gånger per dag.

Sov ut ordentligt med hjälp av Theralen

Både barn och vuxna behöver sin nattsömn för att kunna fungera ordentligt i vardagen.

Om du under en tid haft problem med sömnrubbningar, och därför är trött och orkeslös på dagarna, är det naturligtvis viktigt att du söker hjälp. Läkaren kan då skriva ut Theralen till dig, och det vanliga är då att du tar 10-30 mg cirka 1-2 timmar innan du ska gå och lägga dig.

Med hjälp av detta läkemedel är chansen stor att du sover bättre på natten eftersom du upplever färre spontana uppvaknanden under nattens lopp.

Även barn behöver sova ordentligt, och som förälder behöver du sova ut för att kunna ta hand om ditt barn ordentligt på dagen. Om ditt barn lider av svåra sömnproblem kan medicinering bli nödvändig, och Theralen är då ofta ett lämpligt läkemedel eftersom det räknas som ganska milt och inte medför risk för beroende.

Vilken dos som ges beror på hur gammalt ditt barn är och hur mycket han eller hon väger, men oftast ligger dosen mellan 2,5 och 10 mg per dag, och det ges då före sänggående på kvällen.

Även barn kan besväras av oro

Som mamma eller pappa vill du naturligtvis att ditt barn ska må bra, och du är troligtvis lyhörd för beteendeförändringar hos ditt barn.

Vissa barn kan drabbas av orostillstånd och beteenderubbningar, ibland till den grad att medicinering behövs. Theralen används ofta i sådana situationer, och det handlar då ofta om en dos på mellan 2,5 och 15 mg per dygn, vilket brukar fördelas på tre tillfällen per dag.

Det vanliga är att du får ge ditt barn medicinen (Theralen) morgon, middag och kväll, varav kvällsdosen brukar vara den största för att ge ditt barn lugn och ro under natten.