Theralen överdos

Theralen överdos – undvik att överdosera Theralen.

Kanske du läser i tidningar och ser och hör i övrig media om överdoser och andra farligheter som förekommer när det handlar om mediciner med lugnande och sömngivande verkan. Har du då fått Theralen utskrivet känner du dig kanske osäker och lite rädd.

Först och främst kan sägas att om du till punkt och pricka följer den dosering som din läkare anger är det ingen fara.

Du ska alltid följa läkarens ordination när du fått ett receptbelagt läkemedel, både för att vara säker på att inte få i dig farliga mängder, men också för att veta att du får ut optimal effekt av läkemedlet. Det är inte så att en medicin verkar effektivare om du tar mer av den, utan en läkare vet exakt hur mycket du bör få i dig för att det ska hjälpa dig mot just de besvär du lider av.

Dosen av Theralen beror dessutom på vad du får medicinen emot.

Det här är ju en medicin som du kan få både mot orostillstånd och sömnproblem, men också om du lider av allergi, klåda, illamående eller kräkningar, och man ger inte samma dos vid alla dessa besvär.

När blir det överdos?

Det är egentligen svårt att sätta en klar gräns för när du får i dig en överdos.

Det kan bero på vem du är och vilken sjukdomsbakgrund du har. Om du tillhör den grupp som reagerar tidigt på för hög dos, eller om du kanske klarar högre dos innan din kropp och hjärna reagerar kan du inte veta, och det gör det ännu viktigare att du lyssnar på din läkare och bara tar den dos du fått ordinerad. Du kan också snabbare komma till en förgiftningsgrad om du samtidigt har alkohol i kroppen. Se Theralen alkohol.

Att dricka alkohol samtidigt som du tar medicin är sällan att rekommendera, och även om Theralen kan skrivas ut till dig om du har ett alkoholberoende, så gör alkoholen att du snabbare kan komma upp i en överdos.

Det har visat sig att doser på 0,8, 1,2 och 2 g av Theralen, kan ge dig allvarliga förgiftningar om du har alkohol i kroppen.

Då ska du veta att detta gäller om du är vuxen, och alltså kan stå emot en del, och om du istället är ung eller till och med kan räknas som barn, kan du bli förgiftad av doser som är betydligt mindre än dessa.

Vad händer om du blir förgiftad?

Om du får i dig för mycket av Theralen ska du omedelbart kontakta läkare elelr sjukhus.

De symptom du kan få finns främst i centrala nervsystemet.

På läkarspråk kallas det CSN depression, och det yttrar sig i att du kan du drabbas av trötthet i olika former, från just stor trötthet, över ett tillstånd av abnorm trötthet där du är kontaktbar och alltså vid medvetande, men ändå så nära medvetslöshet du kan vara i vaket tillstånd. Detta kallas somnolens, och kan ses som ett tillstånd i mitten av skalan, eftersom du faktiskt också kan hamna i djup medvetslöshet, det vi vanligen kallar koma. Om det har gått så långt kan du inte längre skaffa hjälp på egen hand.

Därför ska du alltid kontakta sjukvården direkt då du förstår att du fått i dig en dos som du inte borde tagit.

Det är inte bara dessa symptom som förekommer utan du kan också drabbas av en kraftigt förhöjd hjärtrytm, sinustakykardi. Då får du en puls på över hundra slag i minuten.

Detta är inte bara obehagligt, utan det har faktiskt förekommit fall av så allvarliga störningar i hjärtrytmen att det fått dödlig utgång.

När du kommer till sjukhuset efter överdos

Vad händer då när du kommer till sjukhuset efter att du fått i dig en överdos av Theralen?

Jo, i första hand kommer sjukhuspersonalen att övervaka dig för att hålla koll på hur pass medveten du är, och på din andning. De måste helt enkelt se till att du inte hamnar i djup medvetslöshet och att din andning är bra.

Skulle läkaren anse att det är befogat med en magpumpning, eller som de på sjukhuset antagligen säger, en ventrikelsköljning, kommer de att genomföra en sådan, för att få ut så mycket som möjligt av medlet ur din kropp. Oftast är det inte så stor nytta att göra detta om det är länge sedan du fick i dig preparatet, men kommer du snabbt in kan det vara till större hjälp.

Det brukar däremot inte ha så stor effekt att ge kol, som du skulle få om det vore något annat preparat du överdoserat.