Alimemazin

Alimemazin – här kan du läsa om biverkningar, hur det fungera, hur du kan bli hjälpt och vilka risker du löper när du tar detta läkemedel.

Har din läkare skrivit ut Alimemazin eller Theralen till dig?

Du är långt ifrån ensam, detta är ett läkemedel som används till såväl barn som vuxna, och användningsområdena är många. Barn som har sömnrubbningar kan få detta läkemedel utskrivet, liksom vuxna som har problem med oro.

Oavsett varför just du fått detta läkemedel utskrivet så är det bra om du väljer att lära dig mer om preparatet innan behandlingen inleds.

På den här sidan hittar du information om såväl hur du använder medicinen som vilka biverkningar du kan uppleva.

Du kan också diskutera dina upplevelser här.

Alimemazin är att tricyklisk antihistamin, som liknar strukturen med fenotiazin-antipsykotika, men skiljer sig åt vad gäller ringsubstitution och kedjegenskaper. Alimemazin är i samma klass av läkemedel som klorpromazin (Thorazine) och trifluoperazin (Stelazine); till skillnad från andra läkemedel i denna klass används Alimemazin inte kliniskt som ett antipsykotiskt medel. Det fungerar som ett antihistamin, ett lugnande medel och ett antiemetiskt medel (illamående). Alimemazin används huvudsakligen som ett antiemetikum, för att förhindra åksjuka eller som ett antihistamin i kombination med andra läkemedel vid host- och förkylningspreparat. Tricykliska antihistaminer är också strukturellt relaterade till tricykliska antidepressiva medel, vilket förklarar de antihistaminerga biverkningarna av dessa två läkemedelsklasser och även den dåliga tolerabilitetsprofilen för tricykliska H1-antihistaminer.

Flera användningsområden men olika doser till dig

Alimemazin skrivs ut till både barn och vuxna, men dosen varierar givetvis beroende på ålder, vikt och andra faktorer.

En annan sak som avgör vilken dos som ska ges är naturligtvis orsaken till att medicinen skrivits ut. Det krävs exempelvis högre doser för att behandla orostillstånd jämfört med illamående.

Alimemazin skrivs ofta ut till vuxna missbrukare som lider av oro eller sömnbesvär.

Det är dessa orostillstånd som vanligtvis brukar kräva högst dosering, medan sömnrubbningar normalt kräver något lägre dos. Eftersom läkemedlet inte skapar något beroende kan det tryggt ges till personer som har en missbrukarhistoria. Mer om detta finns att läsa här.

Du kanske har fått Alimemazin utskrivet på grund av illamående och kräkningar, och i så fall blir dosen lägre. Hur Alimemazin hjälper dig om du lider av illamående kan du också läsa om här.

Om du istället fått medicinen på grund av allergibesvär eller annan typ av klåda räcker det också vanligtvis med en låg dos. Mer om vilken lindring läkemedlet kan ge vid allergibesvär finns också att hitta på denna sida.

Barn kan få Alimemazin mot sömnrubbningar och allergibesvär, men även mot illamående, kräkningar och beteenderubbningar.I regel gäller att barn under 2 år inte ska använda detta läkemedel på grund av risk för trötthet och andningssvårigheter.

För barn över denna åldersgräns är detta en relativt välanvänd medicin som inte medför några stora risker.

Alimemazin kan ge dig biverkningar

När du använder Alimemazin kan det hända att du känner dig trött.

Eventuellt kan du även uppleva muntorrhet, något som är vanligt hos patienter som behandlas med detta läkemedel. Övergående huvudvärk kan också dyka upp men brukar normalt sett vara snabbt övergående. Svårare biverkningar förekommer i sällsynta fall, exempelvis har det hänt att användare drabbats av gulsot och hjärtstillestånd.

Detta är som sagt sällsynt, och mer om dessa, och andra alimemazin biverkningar finns att läsa här.

Du ska undvik att överdosera ditt alkohol intag i kombination med läkemedlet

Missbrukare som lider av svår oro får ofta Alimemazin utskrivet, och det finns inga noteringar om att alkohol är absolut förbjudet i kombination med detta läkemedel.

Vad som däremot är oerhört viktigt att känna till är att du inte får överdosera alkohol när du tar Alimemazin.

På denna sida kan du få mer information om vad du bör tänka på när det gäller: alimemazin och alkohol.

Viktigt att du följer din läkares utskrivna dosering

Oavsett om du fått läkemedlet utskrivet mot illamående, oro, allergibesvär eller sömnrubbningar så vill du förstås uppnå så god effekt som möjligt av medicinen.

Det kan kännas frestande att höja dosen om du upplever att den dos läkaren skrivit ut inte ger fullgod effekt, men du bör aldrig höja dosen utan att först rådfråga din läkare.

Att överdosera Alimemazin kan vara direkt farligt, och hur du ska agera om du råkat ta en alimemazin överdos av läkemedlet kan du läsa här.

Att tänka på innan din behandling påbörjas

Även om Alimemazin är en mild medicin med få allvarliga biverkningar så är det viktigt att veta hur du bör ta medicinen, när den bör tas, hur många gånger om dagen och vilken dos.

Det är också viktigt att du lär dig om hur medicinen kan påverka vid eventuell graviditet, i kombination med andra läkemedel och om du lider av någon åkomma.

Vissa andra läkemedel kan påverka behandlingen och därför är det viktigt att du pratar med din läkare om vilka mediciner du tar i dagsläget och mot vilka åkommor. Du bör sedan rätta dig efter den dos läkaren rekommenderar.

Vilka läkemedel som kan ha inverkan på din behandling med Alimemazin och vilka doser som brukar gälla finns att läsa här.

Så påverkas du av läkemedlet

Inför din behandling med Alimemazin är du säkert intresserad av att veta hur läkemedlet påverkar din kropp och din hjärna.

Det är oerhört intressant att veta hur det kan komma sig att läkemedlet kan lindra så många olika besvär, och information om detta finns på sidan: Så funkar det. Här kan du exempelvis ta reda på hur det kommer sig att Alimemazin kan lindra vid allergiska besvär, hur illamåendet kan lindras tack vare läkemedlets effekt på hjärnan och hur sömnen kan förbättras med hjälp av Alimemazin.

Alimemazin och Theralen kan du bland annat få utskrivet av din läkare för att du ska få hjälp vid sömnproblem. I vissa fall så kan du även få detta läkemedel när du lider av allergi och för att minska irriterande klåda.

Du kan redan nu börja med att läsa om olika biverkingar som detta läkemedel kan ge dig. Eller så kan du läsa om hur detta läkemedel hänger ihop med alkohol och vilka risker som  finns.

Du är högst välkommen tillbaks till denna sida om alimemazin igen längre fram.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *